Registrera ditt företag nu och vi skickar dig information om hur ni kommer igång!

White Paper

Smidig utbildning med
e-learning

För trygg och effektiv gashantering

E-learning för trygg och effektiv gashantering

Air Liquide har mer än 100 års kompetens inom gaser. Säkerhet är en av våra kärnvärden i allt vi gör. Därför har vi utvecklat en e-learningkurs för trygg och effektiv gashantering. Syftet med e-learningen är att säkerställa att du och dina kollegor har den nödvändiga kunskapen om gashantering och dess risker. (Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1997:7 – ”Den som hanterar gaser ska ha tillräcklig kompetens om gaser och dess risker”.) E-learningen består av tre huvudkategorier eller moduler som säkerställer en bred kunskap om gashantering.

 

Utbildningen omfattar tre moduler och är enkel och pedagogisk.

 

Air Liquides e-learning innehåller det viktigaste du bör veta när du hanterar gaser i din dagliga verksamhet.

 • Inkoppling av gasflaska
 • Hantering & förvaring av gasflaskor
 • Gas och säkerhet

 

Registrering på denna sida

 

Genom att registrera dig på denna sida registrerar du dig inte för e-learning. Vi skickar dig en information om e-learningen och vad du ska göra för att kunna anmäla ditt företag.

Modul 1
MODUL 1:
Inkoppling av gasflaska

Lär dig hur du på ett säkert sätt kopplar in en gasflaska, monterar en regulator och väljer slang. Lär dig också mer om gasernas olika egenskaper och märkningen på gasflaskor.

Modul 2
MODUL 2:
Hantering och förvaring

Lär dig vilka krav myndigheterna ställer när det gäller förvaring och hantering av gasflaskor. Lär dig också vilka regler som gäller för egenkontroll (”Gula kortet”) och skyltar samt vad som ingår i en gasansvarigs ansvar.

Modul 3
MODUL 3:
Gas och säkerhet

En fördjupad genomgång av gasers egenskaper. Lär dig mer om riskerna och hur du gör för att arbeta på säkrast möjliga sätt.

E-learning är enkelt, tidsbesparande och kostnadseffektivt

Air Liquides e-learning erbjuder en effektiv lösning för ditt företag och dina anställda när det gäller att förvärva och behålla den kunskapsnivå som krävs för gaser, deras hantering och risker. E-learningen görs online och kräver därför bara tillgång till en dator. Användarna kan starta och pausa e-learningen så ofta som behövs, så att e-learningen kan göras när det passar deltagaren. Priset är flexibelt och beror på hur många personer i ditt företag du tycker att e-learning är relevant för och huruvida du vill ha abonnemang eller inte. Du kan läsa mer om priset och fördelarna nedan, du finner även praktisk information om modulerna.

Fördelar med abonnemang 1 år (årligt):

 • Tillgång till samtliga tillgängliga moduler, även nya kommande
 • Information om viktiga uppdateringar
 • Planera utbildning efter behov
 • Planera in repetitionsutbildning efter behov
 • Lägre kostnad per användare och tillfälle
 • Abonnemanget gäller 12 månader från start. Abonnemanget löper därefter vidare med 1 månads uppsägningstid.
 • Faktureras per månad i förskott ( eller enligt överenskommelse )

Pris med abonnemang 1 år (årligt):

Antal användare 1-5 6-20 21-50 51-100 101+
Pris SEK 40:-/mån/anv 35:-/mån/anv 30:-/mån/anv 25:-/mån/anv 20:-/mån/anv

Fördelar utan abonnemanget (Gäller 2 månader från startdatum).

 • Tillgång till samtliga tillgängliga moduler
 • Planera utbildning under 2-månadersperioden, efter behov och när det behövs
 • Planera in repetitionsutbildning efter behov under 2-månadersperioden
 • Hela beloppet faktureras i förskott

Pris utan abonnemang (Gäller 2 månader från startdatum.)

Antal användare 1-5 6-20 21-50 51-100 101+
Pris SEK 900:-/anv. 800:-/anv. 700:-/anv. 600:-/anv. 500:-/anv.
Alla användare får sin egen inloggning på e-learning-sidan. Huvudanvändaren på kontot kommer att kunna följa framstegen för användare som är tilldelade till kontot. Modulerna tar cirka 20-30 minuter att slutföra, och det finns 1 1/2 timmes e-learning totalt. E-learningen kan pausas och återupptas så många gånger som det behövs. Varje registrerad användare som avslutar e-learningen kommer att få ett diplom.

Vill du veta mer om hur ditt företag börjar använda e-learning?

Alla användare får sin egen inloggning på e-learning-sidan. Registrera ditt företag nu så skickar vi dig information om hur ni kommer igång! Registrering för mer information kräver inte att du köper e-learningen. Varje registrerad användare som avslutar e-learningen kommer att få ett diplom.

Mer info om basutbildning i gashantering

Din kontaktperson


Kundservice
+46 020 44 01 44
kundservice.sweden@airliquide.com